Marketing Project- & Interimmanagement

Tijd winnen of geld besparen door innovatie- of productontwikkeling projectmatig aan te pakken.

Projectmatig werken

Een project is een vooraf met elkaar overeengekomen uniek resultaat met de daartoe benodigde werkzaamheden, dat met beperkte middelen moet worden gerealiseerd, gericht op het behalen van doelen (definitie Twijnstra Gudde)

Projectmanagement is het beheersen van projecten. Het is de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond worden.

 

De 6 fasen van projectmanagement

 1. Initiatieffase: Idee.

 2. Definitiefase: Wat?

 3. Ontwerpfase: Hoe?

 4. Voorbereidingsfase: Hoe uit te voeren?

 5. Realisatiefase: Uitvoeren

 6. Nazorgfase: In stand houden.

 

Samengevat: Een project is een zelfstandig, fasegewijs uit te voeren bedrijfsactiviteit met “een kop en een staart” inclusief eigen kenmerken*, met een eigen toegewezen bezetting (= beschikbare hoeveelheid tijd / menskracht, intern en extern), een eigen budget, en wordt bij voorkeur onder leiding van een externe projectleider uitgevoerd.

Een externe projectmanager brengt nieuwe, frisse kennis en contacten in. Met name door de  positionering buiten de hiërarchische organisatie kan “onafhankelijk” – los van silo’s – en sneller gewerkt worden.

*Doelen, randvoorwaarden, functionele eisen, operationele eisen, ontwerpbeperkingen

 

De vier projectmanagement processen die in elk project te onderkennen zijn:

4 fasen pmw

 

Een ideaal project

 • heeft een gedefinieerd begin en eind (zowel in tijd als qua situatie)
 • is resultaatgericht
 • is uniek
 • is multidisciplinair
 • is complex
 • is onzeker
 • is kostbaar (moet de moeite waard zijn)
 • is van belang voor alle betrokkenen
 • wordt vanuit een punt beheerst
 • heeft één opdrachtgever (die het project kan en wil afdwingen).

 

Het start document

Elk project begint al improviserend, de ‘fase’ waarin veel uitgezocht wordt. Dat uitzoekwerk mondt vroeg of laat uit in een startdocument (projectopdracht, contract, projectplan of hoe het ook genoemd kan worden). Centraal staat altijd het op te leveren resultaat.

 

Marketingprojecten vragen een zorgvuldige aanpak: Maatwerk gericht op resultaat.

Wibacon Marketing2Result ontzorgt nieuwe projecten van A tot Z.

Voor bestaande activiteiten zijn wij ook “van buiten in te huren” als  interim manager / tijdelijke (project) leider.

 

– Loopt u rond met ideeën of een probleem waar vervolg op nodig is?

– Extra marketing kennis of ondersteuning nodig?

– Tijdelijk even te weinig armslag op commercie?

– Of wilt u gewoon meer weten over onze projectaanpak?

 

Wibacon Marketing2Result biedt het middelgrote MKB hulp en verzorgt marketing projectondersteuning in de vorm van maatwerk.

 

In een gratis intakegesprek informeert u ons over uw organisatie en de vragen en/of problemen waar u mee rondloopt. Op basis daarvan werken wij een terugkoppeling uit waarin wij de opdrachtformulering weergeven, toetsen en komen met een voorstel voor de aanpak naar een oplossing.

Zo mogelijk worden hier vanaf het begin ook meerdere mensen van uw organisatie bij betrokken.

Het plan wordt aan u gepresenteerd inclusief tijdpad en financiële voorwaarden, zodat u direct duidelijkheid heeft en niets een besluit tot uitvoering in de weg hoeft te staan.

Wilt u uw ideëen tot leven laten komen en omzetten in acties die uw organisatie resultaat opleveren? Dan kan een projectaanpak onder leiding van Wibacon Marketing2Result interessant voor u zijn. Voor meer informatie kunt u bellen met Willem Baltes (06-42212267), mailen naar info@wibacon.nl of ons contactformulier invullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op voor een nadere kennismaking. Wij helpen u graag verder.