(Digital) Marketing, Management & Support

Wat (digital) marketing zoal voor u kan doen om uw doelen dichterbij te brengen.

Marketing, waar hebben we het dan eigenlijk over?  

 

Marketing of vermarkten is alles wat een bedrijf doet om de verkoop van producten of diensten te bevorderen. Traditioneel werd marketing gezien als het geheel van alle activiteiten die erop gericht zijn om, samen met de afdeling verkoop, de ruil van producten of diensten te bevorderen.

Meer actueel worden internationaal onderstaande definities gehanteerd:

“Marketing is een functie binnen organisaties en [tevens] een verzameling van processen voor het creëren, communiceren en leveren van waarde voor klanten en voor het beheersen van de klantrelatie op manieren die gunstig zijn voor de organisatie en haar stakeholders”.

Het geheel van de theorieën en technieken om producten en diensten optimaal af te zetten, door bij het aanbieden ervan zo goed mogelijk rekening te houden met de behoeften en specifieke wensen van de (potentiële) kopers.” Uitgangspunt is hierbij: vraaggericht denken en doen.

(bron: AMA – American Marketing Association)

 

Belangrijkste aandachtsgebieden

Marketing-Coach-1[1]

Digital marketing

 

Digital Marketing is de discipline waarmee de marketingdoelstellingen van een onderneming worden gerealiseerd via online en interactieve media, kanalen en concepten.

Digital Marketing is gericht op realisatie van klantkennis en waarde voor de klant. Het uitgangspunt daarbij is het bouwen van een duurzame relatie met (potentiële) klanten door in dialoog met hen te zijn.

(Bron: Beeckestein)

Onderstaand de belangrijkste “ingrediënten” die bij toepassing van digital marketing aan de orde (kunnen) komen:

 

 

picture DIM aandachtsgebieden

 

Marketing & management

 

Marketing management is de organisatorische discipline die zich richt op de praktische toepassing van marketing en digital marketing (oriëntatie, technieken en methoden) binnen bedrijven en organisaties en gaat over het beheer van de (digital) marketing middelen en activiteiten van een onderneming.

De marketingactiviteiten die (traditioneel) niet via internet worden gerealiseerd worden offline genoemd; de activiteiten via internet(concepten) vallen onder de noemer: online.

Offline wordt veelal ook aangeduid als old school naast online, zgn. new school marketing.

Slide1

Old school wil niet zeggen dat deze tools of activiteiten “afgeschreven” zijn. Niet elke organisatie is immers geschikt om zijn doelen 100% online te realiseren. 

Steeds vaker vervalt het denken in off- naast online en worden in de maatwerk-marketingmix (“de cocktail” ) online / digitale kanalen naast offline kanalen ingezet. Met behulp van analytics kunnen de keuzes steeds beter onderbouwd worden. Criteria als relevantie en bijdrage aan realisatie van de doelen zijn hierbij “smaakbepalend”.

 

Internet en digitale toepassingen zijn niet meer weg te denken. 

 

Het marketingspeelveld wordt steeds meer uitgebreid ( o.a. door nieuwe technologieën) en complexer. Marketing kun je er niet meer even bij blijven doen.

 

In tal van markten heeft “digital” al tot grote veranderingen, procesversnelling of kostenvoordelen geleid.  Specialistische bedrijven zetten hiermee “hun markten op z’n kop”, nieuwe spelers komen (snel) op, webwinkels realiseren inmiddels aansprekende marktaandelen en ontwikkelen zich tot serieuze brands waar consumenten echt voor willen gaan. Onderscheid wordt gezocht én gevonden op basis van (klanten)kennis, relaties en netwerken.

Het (marketing)management van elke organisatie heeft en houdt als uitdagingen: een strategie opzetten, na te gaan met welke mix van media en activiteiten de (marketing)doelen het best gerealiseerd kunnen worden en uitwerken hoe de organisatie succesvol kan worden (of blijven) naar de toekomst. Ofwel: er dient balans gezocht en gevonden te worden tussen “old- en new schoolmarketing”.

 

“Afwachten of meespelen?

En, hoe kunnen wij het beste inhaken in onze (lokale) markt?”

Rond dit soort vragen kan Wibacon haar relaties op uiteenlopende wijze ondersteunen:

 

 1. Op inhoud, bij analyse, plan, implementatie en voortgang.
 2. Met projecten: ontwikkeling en –begeleiding (van A tot Z).
 3. Aan de menskant, met het begeleiden / coachen van de marketingmedewerkers die het programma van hun organisatie in de praktijk moeten realiseren.

 

 

Marketing & Support voor het middelgrote MKB

  

Wibacon Marketing2Result kan onder meer de volgende activiteiten voor het middelgrote MKB verzorgen:

 

 • Marketingstrategie + -plan ontwikkelen en begeleiden van de implementatie.
 • (Digital)marketingmix: situatie onderzoeken, oplossingen ontwikkelen en uitwerken in een doelgericht plan.
 • Kanaalkeuze advies en communicatieplan.
 • Businessmodelontwikkeling en aanscherping + businesscase ontwikkeling.
 • Customerjourney’s ontwikkelen en vertalen in marketingacties.
 • E-mailmarketing & -automatisering (zie ook onze lokale assistentie tools).
 • E-commerce en webshop (concept) ontwikkeling en projectbegeleiding.
 • CRM – systeemselectie -implementatietraining – begeleiding gebruikersacties, marketingcampagnes en planmatige inzet.
 • Markt-/ klantonderzoek en insights genereren (meten, analyseren, benchmarking /branchmarking) + vertaling naar nieuwe producten en diensten. 

 

Wibacon verzorgt (digital)marketing ondersteuning in uiteenlopende samenwerkingsvormen:

 • Advies
 • Support
 • Project
 • Fullservice ontzorging (outsourcing van deeltaken of activiteiten door u aan Wibacon).

 


 

In vogelvlucht

Slide1

 


 

Hebt u ook de overtuiging dat succesvolle marketing het resultaat is van mensen die planmatig samenwerken, die vol weten te houden en durven te experimenteren? En, dat één zaligmakende oplossing voor een organisatie niet bestaat.

Als u denkt dat een cocktail van maatwerk marketingactiviteiten ook wel iets voor uw MKB-organisatie zou kunnen zijn en/of dat u bij uw (digital)marketing wel wat professionele externe ondersteuning zou willen inzetten, dan komen wij graag bij u aan tafel voor een persoonlijke kennismaking.

Bel voor een afspraak met Willem Baltes – 06-42212267 of mail naar info@wibacon.nl. U kunt ook ons contactformulier invullen dan nemen wij snel contact met u op.

 

result